Kan 12stepsonline anvendes med andre terapiformer? JA det er muligt

Mange tror fejlagtigt, at 12 trinsprogrammet kun er egnet til misbrugsbehandling efter AA's (anonyme alkoholikere) principper og Minnesotamodellen.

Det kan ikke være  mere forkert!
 

De 12 trin er et effektivt SELVUDVIKLINGSPROGRAM og er velegnet i alle behandlingsforløb.
Principperne er universelle og kan målrettes alle terapeutiske retninger, metoder og filosofier.
Se videoen, hvor jeg giver en kort konkret forklaring på hvordan 12stepsonline kan anvendes i DIN behandling.


Online terapi (1)

Arbejder du med mennesker, som slås med et misbrug?

Anvender du: Kognitiv terapi?

Kognitiv terapi  fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden bruges til en række andre psykiske problemer. Misbrugsterapeuter anvender ofte kognitiv terapi. Kognitiv terapi foregår ved samtaler under et behandlingsforløb eller under et ophold på behandlingscenter. Terapeuten giver aktive råd og vejledning og tilrettelægger et  strukturet forløb. Der gives ofte ”hjemmearbejde",  som klienten skal udføre mellem samtalerne. Det kan være øvelser eller andre aktiviteter, som kan støtte klienten. Der spørges ind til, hvordan klienten oplever at have klaret opgaverne. Teknikken fokuserer på at misbrugere ofte har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke det de oplever på en negativ måde.  Disse tanker skaber deres følelser og oplevelsen af hvilke muligheder de har. Samtalerne drejer sig om at analysere og beskrive følelserne og derigennem ændre handlingerne. Misbrugere føler for eksempel at de ikke kan slå til og at de er moralsk dårlige mennesker.  De kan føle, at andre ser ned på dem og undgår dem, fordi de ikke er noget værd. Det negative overskygger det positive , som er i ethvert menneske. Misbrugere har en historik af "svigt og dårlig adfærd". Dette præger oplevelsen af deres muligheder for positiv forandring.

Anvender du: Psykoterapeutisk terapi og psykolog

Terapien tager ofte udgangspunkt i og er fokuseret på at fortolke hændelser i barndommen. Man forsøger at finde årsagen til misbrugets opståen. Der fokuseres ofte på misbrugerens familiære forhold og måske sociale status. Man kan desuden have fokus på at bearbejde traumer.

Anvender du: Psykiatrisk behandling

Der tilbydes ofte medicin for angst, depression og andet. Der tilbydes samtale terapi.

Kan 12stepsonline fungere i andre behandlinger

her er de spørgsmål som oftest stilles, når man er i tvivl om 12steps programmet - (og svar):

#1 Skal misbrugeren tro på, at misbrug er en sygdom?

I den traditionelle 12trins model anses "årsagen" til misbruget at være en genetisk sygdom. Anvendes de 12 trin som selvudvikling er årsagen underordnet; kan være en hvilken som helst "filosofi.

#2 Skal misbrugeren anvende begrebet magtesløs i terapien?

Magtesløs i en terapeutisk forstand betyder, at misbrugeren accepterer , at misbruget "tog overhånd" og at kontroltab er en konsekvens.

#3 Skal misbrugeren gå til møde i AA og andre selvhjælpsgrupper

Det er alene en anbefaling. Har misbrugeren isoleret sig fra sociale sammenhænge, kan det være en fordel at møde nye ædru bekendtskaber/venner.

#4 Kan alkoholikeren aldrig lære at drikke kontrolleret

Anvendes 12trin modellen som selvudvikling er det op til misbrugeren at afgøre, om man vil "drikke kontrolleret". Man kan jo lade det komme an på en prøve. Under behandlingsforløbet er AFHOLDENHED nødvendig for at opnå det optimale resultat. 

#5 Kan man indtage hash en gang i mellem?

Nej. Hash lagres i celler og hjernens fedtområder og er uger om at udskilles fra kroppen. Så man vil være konstant under indflydelse af hash med et periodevis forbrug. Dette forhindrer den optimale terapeutisk effekt i den personlige udvikling.

#6 Kan en misbruger drikke alkohol, hvis alkohol ikke er det "foretrukne stof"?

Anvendes 12trin modellen som selvudvikling er det op til misbrugeren, af andre stoffer, at afgøre, om man vil drikke alkohol. Man kan jo lade det komme an på en prøve. Under behandlingsforløbet er AFHOLDENHED nødvendig for at opnå det optimale resultat. 

#7 Skal man tro på GUD?

12trin som selvudvikling er for alle religioner og ateister. Gud er den eller det begreb, som man vælger. I alle terapeutiske forløb må man komme til en anerkendelse af, at man er "en mindre brik i universet" og at man kender sin styrke ved at lære sine begrænsninger at kende.