Misbrugsbehandling  - 12 Trins behandling: Alkohol, hash, feststoffer, medicin

 • Visitation
 • Screening
 • Abstinensbehandling - hvis nødvendig - aftales særskilt
 • 4-12 ugers primær forløb
 • 12 mdr. efterbehandling
 • Familiebehandling

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet.

Primær behandling  5 - 12 ugers forløb indeholder: 

 • Abstinensbehandling - hvis nødvendig. Aftales særskilt.
 • Gruppeterapi – møde hver uge online.
 • 1:1 Terapi til følelsesmæssige udfordringer – online sessioner RTB® TERAPI.
 • Bearbejdning af traumer RTB® TERAPI i relation til årsag og misbrug.
 • Håndtering af søvn, depression, angst, smerter, stress RTB®TERAPI - følges op i efterbehandlingen.
 • Øvelser OG LYDFILER til at fjerne TRANG.
 • Online foredrag – mere 50 foredrag MÅLRETTET at leve uden misbrug.
 • Lydfiler og daglige remindere/affirmationer på telefonen.
 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar.
 • AKUT 24/7 funktion online.
 • Tilvalg af personlige terapi pakker.

Den primære behandling bygger på 12 trinsmodellen

Programmet er også kendt som Minnesotamodellen. Siden 80-erne har det været en meget anvendt behandling i Danmark for misbrug.
Det primære forløb strækker sig over 5-6 uger, men kan forlænges til 12 uger. Det indeholder mere end 50 foredrag som følger 12 trin - AA's (anonyme alkoholikere) filosofi. 

Formål/målsætning:

 • Fri af misbrug
 • Fysisk genopretning
 • Mental stabilisering 
 • Tilbage i job/uddannelse/hverdag/familie.

Efterbehandlingsforløb - 9- 12 mdr.  som bl.a. indeholder:

 • At tale med andre i samme situation – online gruppemøde hveranden uge.
 • Terapi til følelsesmæssige udfordringer – online sessioner RTB® TERAPI.
 • Online foredrag – mere 50 foredrag - adgang under hele forløbet
 • Undervisning i den nye livsstil uden misbrug
 • Bearbejdning af traumer RTB® TERAPI
 • Håndtering af søvn, depression, angst, smerter, stress RTB®TERAPI
 • Øvelser OG LYDFILER til at fjerne TRANG
 • Lydfiler og daglige remindere/affirmationer på telefonen
 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar
 • AKUT 24/7 funktion online
 • Opstart umiddelbart i forbindelse med afslutning af primær behandling
 • Redskaber til SELVHJÆLP
 • Det anbefales at deltage i AA møder eller anden relevant SELVHJÆLPSGRUPPE , målrettet det foretrukne stof.
 • Tilvalg af personlige terapi pakker.

Familiebehandlingen 6 mdr. – som bl.a. indeholder:

 • At tale med andre i samme situation – online gruppe/hver anden uge
 • Online foredrag – mere 50 foredrag. Undervisning i familiemæssige problematikker som pårørende til en misbruger
 • Bearbejdning af traumer - Tilvalg af personlige terapi pakker.
 • Håndtering/øvelser af søvn, depression, angst, smerter, stress
 • Øvelser til at ”få sit eget liv tilbage”
 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar
 • Opstart aftales – det anbefales at familien starter når misbrugeren går i behandling
 • Man kan deltage i familiebehandling UDEN at have et familiemedlem i behandling
 • Redskaber til SELVHJÆLP

 Pris:
Prisen for et års behandlingsprogram med primært og efterbehandlingsforløb samt familiebehandling, uanset om misbruget er alkohol, hash, kokain eller øvrige feststoffer er 39895,-kr.

Øvrige fremmøde/online sessioner kan tilkøbes.

FÅ ADGANG NU: 12 trins programmet - efterbehandling - familiebehandling - FULDT PROGRAM


www.12stepsonline.dk